԰ַ

The President of the Dhammachai International Research Institute (DIRI) visited the Oxford Centre for Buddhist Studies (OCBS)


Highlight
Dr. Phra Maha Sutham Suratano met with Professor Richard Gombrich at the Oxford Centre for Buddhist Studies, celebrating a decade-long partnership that has advanced global Pali language education and Buddhist knowledge.

Continuing the work of spreading Buddhism and the work of searching for evidence of Dhammakaya from the pioneering era

June 12, 2024 – Dr. Phra Maha Sutham Suratano, (Pali 9), the President of , Director of the Phrapariyattidhamma School, Vice President of The Union of Thai Sanghas in Oceania, and Assistant Abbot of the Dhammakaya Temple, visited the executive committee of He was warmly welcomed by Professor Richard Gombrich, founder of OCBS, and his colleagues.

The Dhammachai International Research Institute and the Oxford Centre for Buddhist Studies have maintained a decade-long academic cooperation agreement (MoU), established during the tenure of the late Most Venerable Phrasudhammayanavidesa (Sudham Sudhammo), former president of DIRI. This MoU focuses on the collaboration and support for teaching the Pali language to interested individuals worldwide and providing academic lectures to the public.

This partnership has significantly contributed to the dissemination of knowledge and understanding of the Pali language and Buddhism among Westerners and interested individuals globally.

สานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สานงานค้นหาหลักฐานวิชชาธรรมกาย จากยุคบุกเบิก โดยเจ้าคุณหลวงน้า พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธัมโม) สู่ยุคสานงานต่อและเผยแผ่ขยายงาน โดย พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, ดร.

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, ดร. ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยภาคพื้นโอเชียเนีย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เข้าเยี่ยมคณะผู้บริหารศูนย์พุทธศาสตร์ออกซ์ฟอร์ด โดยมีศาสตราจารย์ ริชาร์ด กอมบริช ผู้ก่อตั้งศูนย์พุทธศาสตร์ออกซ์ฟอร์ด (OCBS : Oxford Centre for Buddhist Studies) และคณะถวายการต้อนรับ

ทั้งนี้สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย และศูนย์พุทธศาสตร์ออกซ์ฟอร์ดได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) มาร่วมสิบปี ซึ่งเริ่มต้นจากพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ.อดีตประธานอำนวยการดีรีได้ทำไว้ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือสนับสนุนการสอนภาษาบาลีแก้ผู้สนใจจากทั่วโลก รวมถึงการบรรยายวิชาการแก่บุคคลทั่วไปด้วย

ซึ่งก่อให้๶กิึϸุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อความรู้ความ๶ข้าใจใȨ้าȨารศึกษาภาษาบาลีและพุทธศาสตร์แก่ชาวตะวัȨกและผู้สȨจทั่วโลกอีกด้วย

Leave a Reply